Otolaringoloade Allerji

Mustafa Tüz,Ziya Cenik

  •  Yıl : 1992
  •  Cilt : 8
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 467-472
Özeti Allerji günümüzde ayrı bir bilim dalı olarak ge-lişme göstermektedir. Allcrjik nedene dayanan has-talıklar, her ne kadar ayrı ayrı uzmanlık dalları ta-rafından ele alınmakta ise de, esas tedavinin allerji yönünde olması gerektiği bilinen bir husustur. Kulak burun boğaz disiplininde de allerjiye bağlı olduğu bilinen hastalıkları incelemeye ça-lıştık. Amacımız, her zaman gündemde olan, allerji konusunu gözden geçirmek ve bazı önemli noktaları vurgulamaktadır.

 

Allergy develops as a separate science today. Although diseases based on allergic causes are handled by different specialties, it is known that the main treatment should be in the direction of allergy. We have also tried to examine diseases known to be due to allergies in the otorhinolaryngology discipline. Our aim is to review the topic of allergy, which is always on the agenda, and highlight some key points.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mustafa Tüz, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Otolaringoloade Allerji, Araştırma makalesi,
, Vol. 8(3)
Geliş Tarihi : 24.10.1992, Kabul Tarihi : 24.10.1992
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme