Ototoksik Ilaçlar Ve Subjektif Tınnitus

Ziya Cenik,Ayşegül Cenik,Yavuz Uyar,Orhan Gül

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 52-57
Özeti Günümüzde pek çok ilacın subjekq tinnitus sebebi oldugu bilinmektedir. Tinnitus ilacı kullanan kişide toksik etkinin başladığını gösteren önemli bir klinik bulgudur. Hasta kulak çınlamasında rağmen ilacı kullanmaya devam ederse işitmesini kaybeder. Bu ilaçlar kokleada patolojik değişikliklere yol açarak tinnitus oluştururlar. Dolayısıyla toksik ilaçlarda periferik tipte koklear görülür. Kliniğimizde 1986-1988 yılları arasında birinci planda tinnitus yakınması olan hastalarda toksik ilaçların yerini araştırdık ve 100 hastanın 10'unda tinnitus sebebi olarak ototoksik ilaçları tespit ettik

 

Nowadays, we know about many ototoxic drugs. Tinnitus iv an important finding of ototaıkity. A patient may have hearing loss if he goes on taking ototoxic drugs in spite of tinnitus. We studied the effects of these drugs on the patients who had tinnitus.Oetween 1986-1988. we examined 100 patients with the complaint of tinnitiıs. found out that tinnitus was dolıe ta ototoxk drugs in 10 palients.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ziya Cenik, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Ototoksik Ilaçlar Ve Subjektif Tınnitus, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(2)
Geliş Tarihi : 23.11.1989, Kabul Tarihi : 23.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme