OTOTOKSİK ILAÇLAR ve SUBJEKTİF TINNİTUS

Yavuz Uyar, Ziya Cenik, Orhan Gül, Ayşegül Cenik

  • Yıl : 1989
  • Cilt : 5
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 52-57
Günümüzde pek çok ilacın subjekq tinnitus sebebi oldugu bilinmektedir. Tinnitus ilacı kullanan kişide toksik etkinin başladığını gösteren önemli bir klinik bulgudur. Hasta kulak çınlamasında rağmen ilacı kullanmaya devam ederse işitmesini kaybeder. Bu ilaçlar kokleada patolojik değişikliklere yol açarak tinnitus oluştururlar. Dolayısıyla toksik ilaçlarda periferik tipte koklear görülür. Kliniğimizde 1986-1988 yılları arasında birinci planda tinnitus yakınması olan hastalarda toksik ilaçların yerini araştırdık ve 100 hastanın 10'unda tinnitus sebebi olarak ototoksik ilaçları tespit ettik
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
OTOTOKSİK ILAÇLAR ve SUBJEKTİF TINNİTUS
, Vol. 5 (2)
Geliş Tarihi : 23.11.1989, Kabul Tarihi : 23.11.1989, Yayın Tarihi : 23.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;