PARAPLEOYE YOL AMAYAN BIR LOMBER VERTEBRA KIRIKLI-•clKIGININ POSTERIOR CERRAHI GiRiSiMLE TESBITI

M. İ. Safa Kapıcıoğlu, Mahmut Mutlu, Bahri Kasal, Abdurrahman Kutlu

  • Yıl : 1994
  • Cilt : 10
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 427-431
Nadir olarak goralen parapleji nieydana ge-tirmenn4 bir lateral lumber vertebra ktrikli-cikik va-kast. sunuldu. 23 ycginda erkek hasta trafik kazast sebebiyie miiraccat etti. Ktralt ciktktn cerrahi tes-biti denemneksizin Alct Spinal Sistemiyle saglandL Limn dOnem takip (ameliyattan sonra 3 sonuclaruun cok iyi oldugu görüldü.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
PARAPLEOYE YOL AMAYAN BIR LOMBER VERTEBRA KIRIKLI-•clKIGININ POSTERIOR CERRAHI GiRiSiMLE TESBITI
, Vol. 10 (3)
Geliş Tarihi : 16.10.1994, Kabul Tarihi : 16.10.1994, Yayın Tarihi : 16.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;