Parkinson Hastalığı Olan Bir Olguda Optik Atrofi

Zeynep Dadacı,Fatma Doğanay,Nursen Şen,Cengiz Kadıyoran

  •  Yıl : 2019
  •  Cilt : 35
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 264-266
Özeti

\n Parkinson hastalığı (PH) temel olarak beyin bazal gangliyonlarındaki dopaminerjik nöronların kaybına yol açan ilerleyici nörodejeneratif bir bozukluktur. Hastalığın temel özellikleri tremor, bradikinezi ve rijiditedir. Parkinson hastalığının birçok motor-dışı belirtilerinden biri de görme sistemi tutulumudur. Parkinson hastalığında retina sinir lifi tabakasında incelme gelişmektedir. Çalışmamızda, makula ve retina sinir lifi tabakası kalınlığında incelmenin yanı sıra bilateral optik atrofisi olan Parkinson hastası bir olguyu tarif ettik. 

\n

 

\n Parkinson’s disease (PD) is a progressive neurodegenerative disorder that leads to a selective loss of dopaminergic neurons in the basal ganglia of the brain. The main characteristics of the disease are tremor, bradykinesia and rigidity. There are also several non-motor manifestations of PD, one of which is visual system involvement. There is a decrease in retinal nerve fiber layer thickness in PD. In our study, we described bilateral optic atrophy along with a decrease in macular and retinal nerve fiber layer thickness in a patient with PD. 

\n
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Zeynep Dadacı, Medicana Konya Hastanesi - Göz Hastalıkları
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Dadacı Z, Doğanay F, Acır NÖ, Kadıyoran C. Parkinson Hastalığı Olan Bir Olguda Optik Atrofi. Selcuk Med J 2019;35(4): 264-266

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Parkinson Hastalığı Olan Bir Olguda Optik Atrofi, Olgu Sunumu,
, Vol. 35(4)
Geliş Tarihi : 19.02.2018, Kabul Tarihi : 03.12.2019
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme