Parkinsonizm-Demans

ZEHRA AKPINAR, ALİ ULVİ UCA, BETİGÜL YÜRÜTEN, YAHYA PAKSOY

  • Yıl : 2003
  • Cilt : 19
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 161-165
Bu yazıda bir yıl önce başlayan ilerleyici konuşma bozukluğu, hareketlerde yavaşlama ve istem dışı hareket yakınmaları ile başvuran 27 yaşında bir erkek olguyu sunduk. Nörolojik muayenesinde bradikinezi, tüm ekstrem- Itelerinde rijidite ve tremor saptanan olgunun kognitif fonksiyonları da bozulmuştu. Kan sayımı, rutin biokimya sonuçları, serum seruloplazmin ve bakır düzeyi, karaciğer biopsisi normal olan hastanın kranial manyetik rezonans görüntülemede (MRG) T2 ağırlıklı kesitlerde frontotemporal atrofi, globus pallidus ve substansiyanigrasında hiper- intensite mevcuttu. Elektromyografide (EMG) motor ve duysal iletinin normal, servikal ve ekstremite kaslarında motor ünit potansiyellerin (MÜP) uzun süreli olduğu görülen olgunun klinik ve laboratuvar bulguları literatür eşliğinde tartışıldı.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Parkinsonizm-Demans
, Vol. 19 (3)
Geliş Tarihi : 25.12.2002, Kabul Tarihi : 25.12.2002, Yayın Tarihi : 01.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;