PARSIYEL TRIZOMI 9 p 13 --> pter KARYOTIPINE SAHIP BIR OLGUNUN INCELENMESI

Sennur Demirel, TÜLİN ÇORA, İbrahim Erkul

  • Yıl : 1994
  • Cilt : 10
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 283-285
Bu caliptada 9p 13 ---> pter parsiyel trizomisine sahip bir olgu nedeniyle, daha once vapor edilen parsiyel trizotni 9 olgulart gozden gecirihni§., fe-notipik ve sitogenetik bulgulann korelasvonu tartışıldı.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
PARSIYEL TRIZOMI 9 p 13 --> pter KARYOTIPINE SAHIP BIR OLGUNUN INCELENMESI
, Vol. 10 (2)
Geliş Tarihi : 17.10.1994, Kabul Tarihi : 17.10.1994, Yayın Tarihi : 17.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;