Pediatrik Onkoloji Hastalarında Dental Yaklaşım

Emre Korkut,Alparslan Esen,Fatma Demiray,Yağmur Şener

  •  Yıl : 2017
  •  Cilt : 33
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 39-44
Özeti Çocukluk çağı kanserlerinin oranı son iki yıldır nispeten sabit kalmış olmasına rağmen, erken tanı ve tedavi yöntemlerindeki gelişmeler sayesinde ölüm oranlarında ciddi düşüşler olmuştur. Günümüzde yaşanan tüm bu gelişmelere rağmen halen, kanser tanısı alan çocukların %75’inden fazlası beş yıldan fazla yaşayamamaktadır. Ağız ve diş sağlığı problemleri; kanser tedavisi öncesinde, sırasında ve sonrasında çocuğun sağlığını ve yaşam kalitesini bozabilir. Bu nedenle pediatrik diş hekimleri, bu hastaların ağız hijyeni ve diş tedavi gereksinimlerinin sağlanmasında çok önemli bir yere sahiptir.

 

Although it remains relatively stable childhood cancer rates in the last two years, thanks to advances in early diagnosis and treatment there has been a serious decline in the mortality rate. Despite all these developments, it still experienced today that children diagnosed with cancer 75% more than they can not survive more than five years. Before cancer treatment, oral and dental health problems may impair during and after the child’s health and quality of life. Therefore, pediatric dentists, the provision of oral hygiene and dental treatment needs of these patients have a very important place.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Emre Korkut, Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Pediatrik Onkoloji Hastalarında Dental Yaklaşım, Derleme,
, Vol. 33(2)
Geliş Tarihi : 15.07.2016, Kabul Tarihi : 14.12.2016
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme