PELVİK KİST HİDATİK

Ergün Onur, Tijen Erçal, Kemalettin Uygur

  • Yıl : 1987
  • Cilt : 3
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 227-231
Kliniğitnizde tedavi edilen bir kist hidatik vakası sunuldu. Klinik ve laboratuvar bulguları, tedavi ve kist hidatikten korunma gözden geçirilerek tartışıldı.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
PELVİK KİST HİDATİK
, Vol. 3 (1)
Geliş Tarihi : 30.11.1987, Kabul Tarihi : 30.11.1987, Yayın Tarihi : 30.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;