Pelvik Kist Hidatik

Ergün Onur,Tijen Erçal,Kemalettin Uygur

  •  Yıl : 1987
  •  Cilt : 3
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 227-231
Özeti Kliniğitnizde tedavi edilen bir kist hidatik vakası sunuldu. Klinik ve laboratuvar bulguları, tedavi ve kist hidatikten korunma gözden geçirilerek tartışıldı.

 

A case of hydatid cyst treated in our clinic is presented. The cilinLd er,d laborutory finding, treatınent and prevention is reviewed and discussed.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ergün Onur, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Pelvik Kist Hidatik, Araştırma makalesi,
, Vol. 3(1)
Geliş Tarihi : 30.11.1987, Kabul Tarihi : 30.11.1987
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme