PERIFERIK YALANCI ANEVRiZMALAR

HASAN SOLAK, MEHMET YENİTERZİ, SAMİ CERAN, ŞÜKRÜ BÜLENT ÖZER, Özkan Akkoç, Gökalp Özgen

  • Yıl : 1989
  • Cilt : 5
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 206-214
Çalışmamız, 1977-1987 yılları arasında D.Ü. Tıp Fakültesi Göğüs-Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalında tetkik ve tedavisi yapılan 41 periferik travmatik yalancı anevrizmalı hastayı kapsamaktadır. Bu 41 hastaya, 43 operasyon uygulandı. Sonuçla hastaların periyodik takiplerinde normal nabazanlar tespit edildi.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
PERIFERIK YALANCI ANEVRiZMALAR
, Vol. 5 (4)
Geliş Tarihi : 19.11.1989, Kabul Tarihi : 19.11.1989, Yayın Tarihi : 19.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;