PERKUTAN NEFROSTOMİDE GUIDE WIRE IN ROLÜ (KENDI YAPTIĞIMIZ GUIDE WIRE İLE J GUIDE WIRE IN KARŞILAŞTIRILMASI)

Mehmet Arslan

  • Yıl : 1988
  • Cilt : 4
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 103-109
Ocak 1985-Temmuz 1987 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Uroloji Anabilim Dalında çeşitli böbrek patolojileri olan hastalara perkütan nefrostomi yapıldı. Bu işlem 50 hastaya uygulandı. Bunların 28'inde tarafımızdan imal edilen guide wire kullanıldı. Diğerlerinde ithal J guide wirelar kullanıldı. Her iki guide wire kanama,perforasyon manupilasyonda kullanışlılık ve maliyet yönünden karşılaştırıldı. Kendi yaptığımız guide wire kullanıma elverişli bulundu.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
PERKUTAN NEFROSTOMİDE GUIDE WIRE IN ROLÜ (KENDI YAPTIĞIMIZ GUIDE WIRE İLE J GUIDE WIRE IN KARŞILAŞTIRILMASI)
, Vol. 4 (1)
Geliş Tarihi : 24.11.1988, Kabul Tarihi : 24.11.1988, Yayın Tarihi : 24.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;