Peters Sendromunda Anestezi: Olgu Sunumu

BANU ELER ÇEVİK, HAKAN ERKAL, METİN ÖZŞEKER, SÜLEYMAN DERMAN

  • Yıl : 2018
  • Cilt : 34
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 28-30
Peters sendromu başka sistemik anomalilerle birlikte görülebilen izole bir göz anomalisidir. Bu olgu sunumunda, keratoplasti operasyonu planlanan Peters sendromlu 4 yaşındaki bir kız çocuğunun anestezi yönetimini tartıştık.
Atıf yapmak için : Erkal H, Özşeker M, Derman S, Çevik BE. Peters Sendromunda Anestezi: Olgu Sunumu. Selcuk Med J 2018;34(1): 28-30.
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Peters Sendromunda Anestezi: Olgu Sunumu
, Vol. 34 (1)
Geliş Tarihi : 10.11.2015, Kabul Tarihi : 10.11.2015, Yayın Tarihi : 13.08.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;