PEYRONIE HASTALMI (Peyronie's Disease)

ALİ ACAR, Şenol Ergüney, Esat M. Arslan, Kadir Ceylan, Mehmet Özeroğlu, Zafer Yaman

  • Yıl : 1994
  • Cilt : 10
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 105-108
Peyronie hastaligt, ismini 1743'de ya§ami4 olan Fransa Krali XV. Lui'nin cerrahi Francois de la Peyronie'den airnitir. Hastalikta, tunika albugineanm korpus kavernosumu cevreledigi ktstrnlarda ce§itli nedenlere bagli olarak skar dokusu olu§makta (plak), bu da tutulmu4 plan krsimda elastasite kaybma, dolayisiyla ereksiyon esnasinda o kisirnda biikiilrneye neden olmaktathr. Yapilan ara§tirmalarda insidensi %1 olarak belirlenmi4 olan hastalik daha. cok orta ya§li hastalarda gorulur. Genclerde ye cok ya§hlarda nadirdir. Siyahlarda az, dogulularda ise hemen hemen hic gortilmernektedir
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
PEYRONIE HASTALMI (Peyronie's Disease)
, Vol. 10 (1)
Geliş Tarihi : 17.10.1994, Kabul Tarihi : 17.10.1994, Yayın Tarihi : 17.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;