Pilonidal Sinüs Tedavisinde Yanlış Yöntem Seçimi

EROL ARSLAN, MEHMET İNCE

  • Yıl : 2014
  • Cilt : 30
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 177-178
Sakrokoksigeal pilonidal sinüs hastalığının (SPH) ideal tedavisinde hastalara en az zarar veren, nüks oranı düşük ve en kısa zamanda normal çalışma gücüne dönmesini sağlayan yöntemler tercih edilmelidir. Bu olgumuzda, bir ay önce eksizyon ve primer onarım yöntemi ile tedavi edilmiş ancak kısa sürede enfeksiyon ve yara açılması ile başvuran bir olguyu sunduk. Yirmiüç yaşında erkek hasta, 10 gündür devam eden intergluteal akıntı ve ağrı şikâyetleri ile acil servise başvurdu. Hastaya bir ay önce dış bir merkezde pilonidal sinüs tanısı ile eksizyon ve primer onarım uygulandı. Hastanın muayenesinde; intergluteal alanda enfekte, sütürleri açılmış ve cilt altında geniş bir boşluk saptandı. Bizim yaptığımız ikinci operasyonda; cilt altı boşlukları ve açılmış yarayı içine alan modifiye eşkenar dörtgen şeklinde eksizyon ve sağ taraftan hazırlanan cilt flebi ile primer onarım uygulandı. Hasta postoperatif 3. gün taburcu edildi ve postoperatif 5.günde derni çekildi. Hasta postoperatif 20. günde herhangi bir komplikasyon olmadan tamamen iyileşti. Olgumuz benzersiz ya da nadir değildir. Ancak, biz SPH tedavisi için en uygun yöntemin ülkemizdeki tüm cerrahlar tarafından bilinmesi ve uygulanması gerektiğini düşünüyoruz.
Atıf yapmak için : İnce M,Arslan E.False Treatment Technique for Pilonidal Sinus Disease. Selcuk Med J 2014;30(4): 177-178
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Pilonidal Sinüs Tedavisinde Yanlış Yöntem Seçimi
, Vol. 30 (4)
Geliş Tarihi : 15.04.2013, Kabul Tarihi : 15.04.2013, Yayın Tarihi : 13.08.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;