Plastık Ve Rekonstruktıf Cerrahıde Laser

Selim Çelebioğlu,Ramazan Erkin Ünlü,Uğur Koçer,A. Sina Mengi,Ömer Şensöz

  •  Yıl : 1996
  •  Cilt : 12
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 151-156
Özeti Laser günümüzde sanayi ye teknoloji başta olmak üzere, tıbbın da dahil oldugu bircok alanda aktif olarak kullanilmaktadir. Tipta dermatoloji ye cerrahi bran§larda akirlikh olarak kullanilan laserin ozellikle plastik ve rekonstruktif cerrahide kul-lanimi giin gectikce artmaktadir. Bu yazimizda laser hakkinda genel bilgiler ve laserin plastik ye rekonstruktif cerrahi branşindaki kullanım alanları anlatılacaktir.

 

Today, laser is actively used in many fields including medicine, especially industry and technology. The use of laser, which is used in dermatology and surgical branches as acrylic, is increasing day by day, especially in plastic and reconstructive surgery. In this article, general information about laser and usage areas of laser in plastic and reconstructive surgery will be explained.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Selim Çelebioğlu, Ankara Numune Hastanesi 2. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Plastık Ve Rekonstruktıf Cerrahıde Laser, Araştırma makalesi,
, Vol. 12(1)
Geliş Tarihi : 15.10.1996, Kabul Tarihi : 15.10.1996
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme