Plevral Efüzyona Sebep Olan Kardiyak Ekinokokkozis

Şerife Nur Sağmanlıgil,Savaş Yaşar,Hüseyin Çiçek,Oktay İmecik

  •  Yıl : 1998
  •  Cilt : 14
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 71-76
Özeti Önceden sağlıklı 20 yaşında bayan hasta şiddetli göğüs ağrısı sebebiyle kliniğe alındı. Sol hemitoraksta plörezi tespit edildi ve torasentez uygulandı. Alınan sıvı bulanık görünümünde idi ve biyokimyasal testler ile eksuda özellikleri belirlendi. Bakteriyolojik testler negatif olmasına rağmen, antibakteriyel tedavi uygulandı. Bilgisayarlı To-mografi ve Magnetik Reznans Görüntüleme teknikleri ile kardiak kist hidatik tespit edildi ve 2 boyutlu eko-kardlografi ile tanımiandı. Albendazol ile antihelrninfik tedavi başlandı ve 1. ve 2. ayda yapılan kontrollerle plevral efüzyonda rezolüsyonun başladığı tespit edildi. Bu olguda, kardiak kist hidatik ve plevral efüzyonun yerleşim özellikleri sebebiyle bağlantılı olduğunu düşünüyoruz. Plevral sıvının bulanık olmasını, sekonder infeksiyon gelişirnine bağlıyoruz.

 

A previously well 20 years old girl presented with sudden chest pain. After lett sided pleuresy diagnosed, thoracocentesis was performed. The appearance of fluid was turbiddy and exudative features were confirmed by biochernical tests. Although bacteriologic tests were negative, antibacterial therapy was applied. By Computerized Tomoraphy scan and Magnetic Resonance Imaging cardiac cyst hydatid was identified and twa dimensional echocardiograpy confirmed the diagnosis. We applied medical antihelmintic treatmerıt of Albendazole and 2 months later control examinations indicated partially resolufion of pleural effusion. We consider there is existing a localizational relationship between cardiac cyst hydatid and pleural effusion. Possibfy, the turbiddy appearance of pleural fluid is due ta development of seconder infection.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Şerife Nur Sağmanlıgil, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Plevral Efüzyona Sebep Olan Kardiyak Ekinokokkozis, Araştırma makalesi,
, Vol. 14(2)
Geliş Tarihi : 10.10.1998, Kabul Tarihi : 10.10.1998
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme