Plevral Sıvı Billirubin Düzeyının Serum Bilirubin Düzeyıne Oranının Transüda Eksüda Ayrımındaki Yerı

Kemal Tahaoğlu,Sibel Boğa,Özkan Kızgın,Hatice Türker,Okşan Güner

  •  Yıl : 1992
  •  Cilt : 8
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 525-530
ÖzetiBu çalışma eıyolojik :anıları kesin 65 plevral ef-füzyonlu hasta üzerinde yapıldı. Plevra SMSt total bilurubininin serum bilirubinine oranına da-yanılarak yapılan transüda eksuda ayrımmın has-talığın etyolojik nedeni ve Light kriterleri ile uyumu araştırıldı. Bilirubin oranının etyolojiye uyarhlığı göz önüne alındığında sensitivite % 85, spesivite % 93, pozitif prediktif değer % 97 olarak he-sapla►mıştır. Ucuz ve kolay bir ölçüm olan bilirubin düzeyi tayinine dayamlarak transüda eksuda ayrımı yapılmasının Light kriterlerine alternatif bir test ola-bileceği kanısına varıldı.

 

in this study, specimens were obtained from 65 (siıty-five) cases and the etiology of !heir ellusions have been determined. The purpose of this study was to evaluate pleural fluid to serum bilirubin con-rentration ratio for the separation of transudates from exudates and to compare thls criterion rtith Light's criteria. When the fitting of the bilirubin con-centration ratio to the etiology is considered, values statisticaly calculated were as follows sensitivity 85 %, specifity 93 %, positive predictive value 97 %. We believe that (his criterion, which is cheap and ea-sily obtained, thus could sene as an alternative cri-terion for the seperation of transudates from exudates.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Kemal Tahaoğlu, SSK Süreyya Paşa Göğüs ve Kalp Damar Hastalıkları Hastanesi Göğüs Merkezi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Plevral Sıvı Billirubin Düzeyının Serum Bilirubin Düzeyıne Oranının Transüda Eksüda Ayrımındaki Yerı, Araştırma makalesi,
, Vol.8(4)
Geliş Tarihi : 23.10.1992, Kabul Tarihi : 23.10.1992
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616 ;
E-ISSN:2149-8059 ;
İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco