Plevral Tutulma Gösteren Bir Multipl Myeloma Vakası

Şamil Ecirli,Hasan Hüseyin Telli,Mehmet Polat,Andaç Argon,Mehmet Gök

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 281-285
Özeti Multipl myelomada plevral tutulma seyrek olarak görülür. Hastalığın teşhisinden 5 ay sonra plevral tutulma görülen 66 yaşında bir erkek hasta takdim edildi.

 

Plevral involvemenı from multiple myeloma is reported infrequently. A Patient presented bere who was 66 years old man. lt was seve plevral involvement after 5 MOMIIS diagnosis of the disease.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Şamil Ecirli, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Hematoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Plevral Tutulma Gösteren Bir Multipl Myeloma Vakası, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(4)
Geliş Tarihi : 19.11.1989, Kabul Tarihi : 19.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme