Postbuller Stenozan Ülserlerin Cerrahı Tedavısınde Bir Teknik Kombinasyon (vagaomi + Piloromyektomi+duodenoplasti)

Mehmet Metin Belviranlı,Adil Kartal,Faruk Aksoy,Mehmet ak

  •  Yıl : 1993
  •  Cilt : 9
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 461-466
Özeti Postbıdber stenoran ülserlerin cerrahi tedavisinde uygulanan tekniklere alternatif teknik kombinasyon olarak iki olguda trunkal vagotomi (m+ekstraıniiköz anterior piloromiyektomi (EAP)+ duodenoplasti uyguladık. Kısa dönem sonuçlarını iyi bulduğumuz bu teknik kombinasyon, proksimal gastrik vagotomi (PGV) de deneyimi olmayan, PGV'yi nüks oranının yüksekliği nedeniyle tercih etmeyen ve duodenumu gastrointestinal sistem sürekliliği içinde tutmak isteyen cerrahlar için seçimli bir teknik olabilir.

 

We peıl-brıned a surgical alternative combination of TV+EAP+Duodenoplasty in treatınent of obstructing postbulbar ulcers. This combination is a reasonable surgical alternative for the surgeons unexperienced in PGV or who do not prefer PGVfor high recurrence rates and to have duodenum in gastrointestinal system way. The early results are successful however more long term clinical studies are needed to better assess the merits of this procedure.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mehmet Metin Belviranlı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Postbuller Stenozan Ülserlerin Cerrahı Tedavısınde Bir Teknik Kombinasyon (vagaomi + Piloromyektomi+duodenoplasti), Araştırma makalesi,
, Vol. 9(4)
Geliş Tarihi : 22.10.1993, Kabul Tarihi : 22.10.1993
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme