Posterior Mediastende Retrosternal Guatr

Sami Ceran,Burhan Apilioğulları,Ebubekir Gündeş,Ahmet Dumanlı

  •  Yıl : 2014
  •  Cilt : 30
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 186-187
Özeti Tiroid kitlesinin %50’den büyük bölümünün sternal çentiğin altında; mediasten içinde olması retrosternal guatr olarak adlandırılmaktadır (1). Elli sekiz yaşında kadın hasta yaklaşık 10 yıldır olan nefes darlığı ve progressif olarak artan efor dispnesi ile başvurdu. Yapılan tetkiklerinde posterior mediastene uzanım gösteren retrosternal guatr tespit edildi. Torakotomiye gerek duyulmadan servikal yaklaşım ile total tiroidektomi yapıldı. Operasyon sonrası 3. günde hasta sorunsuz şekilde taburcu edildi.

 

The term of retrosternal goiter means that more than 50% of thyroid gland descends in the thorax. These commonly present as asymptomatic lesions, but less commonly may also cause airway and esophageal compression. Surgery remains the most effective treatment for retrosternal goiters. We report the case of a retrosternal goiter which compressed and dislocated the trachea and esophagus. It was excised using a transcervical approach. The patient recovered well and was discharged at postoperative 3 day.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Sami Ceran, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Ceran S,Apilioğulları B,Gündeş E,Dumanlı A.Posterior Mediastende Retrosternal Guatr. Selcuk Med J 2014;30(4): 186-187

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Posterior Mediastende Retrosternal Guatr, Olgu Sunumu,
, Vol. 30(4)
Geliş Tarihi : 25.03.2013, Kabul Tarihi : 19.04.2013
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme