Posterior Mediastende Retrosternal Guatr

AHMET DUMANLI, BURHAN APİLİOĞULLARI, EBUBEKİR GÜNDEŞ, SAMİ CERAN

  • Yıl : 2014
  • Cilt : 30
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 186-187
Tiroid kitlesinin %50’den büyük bölümünün sternal çentiğin altında; mediasten içinde olması retrosternal guatr olarak adlandırılmaktadır (1). Elli sekiz yaşında kadın hasta yaklaşık 10 yıldır olan nefes darlığı ve progressif olarak artan efor dispnesi ile başvurdu. Yapılan tetkiklerinde posterior mediastene uzanım gösteren retrosternal guatr tespit edildi. Torakotomiye gerek duyulmadan servikal yaklaşım ile total tiroidektomi yapıldı. Operasyon sonrası 3. günde hasta sorunsuz şekilde taburcu edildi.
Atıf yapmak için : Ceran S,Apilioğulları B,Gündeş E,Dumanlı A.Posterior Mediastende Retrosternal Guatr. Selcuk Med J 2014;30(4): 186-187
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Posterior Mediastende Retrosternal Guatr
, Vol. 30 (4)
Geliş Tarihi : 25.03.2013, Kabul Tarihi : 25.03.2013, Yayın Tarihi : 13.08.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;