Postoperatif Bulantı Ve Kusmaların Önlenmesinde Droperidol, Metoclopramide Ve Dramamine'in Etkılerının Karşılaştırılması

A. Feyza Ünal,A. Erkan Ünal,Sadık Özmen,Sema Tuncer,Selmin Ökesli

  •  Yıl : 1992
  •  Cilt : 8
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 375-378
Özeti Çeşitli nedenlerle genel anestezi altında ameliyat edilen 100 ardışık hastaya, postoperatif bulantı ve kusmaya karşı, rastgele çift-kör sistemle: 1.25 mg. Droperidol, 10 mg. Metoclopramide, 100 mg. Dra-mamine ve serwnfizyolojik; anestezi bitiminden 5 dakika önce intravenöz olarak verildi. Hastalar postoperatif ilk 24 saatte bulantı ve kusma yönünden gözlendiler. Droperidol verilen hastaların bulantı ve kusma yüzdesi serum fizyolojik Yerilenlerle karşılaştırılınca(%6.6 ), ileri derecede bir azalma olduğu gözlendi (p< 0.01). Metoelopramide,Dranzamine ve serwrzfi4.7ololik verilen havalarda ise bulantı ve kusma insidanslan birbirine benzemekteydi( p> 0.05). Burada çıkan sonuca göre: genel anestezi sonrası görülen postoperatif bulantı ve kusmalann önlenmesi ve tedavisinde Droperidol'un etkili bir drog olduğu, Metoclopranzide ve Drarnamine'in ise aynı eskiye sahip olmadığı anlaşıldı.

 

A hundred consecutive patients undergoing various surgery ender general anesthesia were giyen 1.25 mg. Droperidol, 10 ıng. Metoclopramide , 100 mg. Dra-mamine or a sahne placebo intravenously in a doubly - blind random fashion 5 minutes before the end of anesthesia to prevent postoperatiw nausea and vomiting during the first 24 hours postoperativei y. Significantly (p< 0.01 ), fewer of patients giyen droperidol were nauseated and vomited (6.6 %) in comparison with patient giyen saline (incidence of nausea and vomiting was 46 %).1ncidences of nausea and vomiting were sirnilar in patients giyen Metocloprarnide,Dramamine or h is concluded that Droperidol is effectiye in the prevetion and treatment of postoperative nausea and vomiting after general anesthesia but that Metoclopramide or Dramaınine are not.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : A. Feyza Ünal, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Postoperatif Bulantı Ve Kusmaların Önlenmesinde Droperidol, Metoclopramide Ve Dramamine'in Etkılerının Karşılaştırılması, Araştırma makalesi,
, Vol. 8(3)
Geliş Tarihi : 24.10.1992, Kabul Tarihi : 24.10.1992
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme