Postpartum Uzamış Üriner Retansiyon

SEZEN BOZKURT KÖSEOĞLU, METİN KABA

  • Yıl : 2013
  • Cilt : 29
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 142-143
Vajinal doğum sonrası üriner retansiyon sık görülmeyen bir komplikas-yondur. Doğum eylemin 1. ve 2. fazının uzaması, izole 2. faz uzaması, forseps veya vakum ile müdahaleli doğum, perine laserasyonu ve nulliparite risk faktörleridir. Üriner retansiyon doğumdan hemen sonra gelişebileceği gibi daha sonra da gelişebilir. Tedavi mesane kateterizasyon, antibiyotik tedavisi ve belli aralıklarla kateterin çekilerek hastanın spontan miksiyon yapması takip edilir ve miksiyon sonrası rezidüel idrar kontrolü yapılır. Spontan miksiyonun olduğu ve geride rezidüel idrar kalmadığında düzelme sağlanmış olur. Bu makalede nadir görülen, aralıklı kateter takılması ile tedavi edilen bir pospartum uzamış üriner retansiyonu olgusunu sunarak bu konuya dikkat çekmek istedik.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Postpartum Uzamış Üriner Retansiyon
, Vol. 29 (3)
Geliş Tarihi : 11.08.2011, Kabul Tarihi : 11.08.2011, Yayın Tarihi : 13.08.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;