Postpartum Uzamış Üriner Retansiyon

Metin Kaba,Sezen Bozkurt Köseoğlu

  •  Yıl : 2013
  •  Cilt : 29
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 142-143
Özeti Vajinal doğum sonrası üriner retansiyon sık görülmeyen bir komplikas-yondur. Doğum eylemin 1. ve 2. fazının uzaması, izole 2. faz uzaması, forseps veya vakum ile müdahaleli doğum, perine laserasyonu ve nulliparite risk faktörleridir. Üriner retansiyon doğumdan hemen sonra gelişebileceği gibi daha sonra da gelişebilir. Tedavi mesane kateterizasyon, antibiyotik tedavisi ve belli aralıklarla kateterin çekilerek hastanın spontan miksiyon yapması takip edilir ve miksiyon sonrası rezidüel idrar kontrolü yapılır. Spontan miksiyonun olduğu ve geride rezidüel idrar kalmadığında düzelme sağlanmış olur. Bu makalede nadir görülen, aralıklı kateter takılması ile tedavi edilen bir pospartum uzamış üriner retansiyonu olgusunu sunarak bu konuya dikkat çekmek istedik.

 

Urinary retention is not seen frequently after vaginal delivery. Prolonged first and second stage of labor, isolated second stage prolongation, forceps or vacuum application, perianal laceration, nulliparity are risk factor for postpartum urinary retention. Urinary retention may occur immediately after labor or later days. Treatment consists of urinary catheterizing, antibiotic administration and withdrawal of the catheter at regular intervals and checking spontaneous micturition. Treatment of urinary retention is achieved when there is no residual urine is seen after spontaneous micturition. In this article we presented a postpartum urinary retention case which treated with intermittent urinary catheterization in order to draw attention about this subject.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Metin Kaba, ZTH Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Akdeniz Tıp Kadın Hastalıkları ve Doğum
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Postpartum Uzamış Üriner Retansiyon, Olgu Sunumu,
, Vol. 29(3)
Geliş Tarihi : 11.08.2011, Kabul Tarihi : 26.09.2012
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme