Posttravmatik Posterior Üretra Rüptürleri

Ali Acar,Kadir Karabacak,Recai Gürbüz

  •  Yıl : 2000
  •  Cilt : 16
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 257-260
Özeti Posterior üretra yaralanmaları ürogenital sistem yaralanmaları içinde az sıklıkla ve genellikle motorlu taşıt kazaları, delici kesici yaralanmalar ve yüksekten düşme sonucunda görülmektedir. Bizde multi organ yaralanması ile birlikte posterior üretra yaralanması olan toplam 25 vakayı değerlendirdik.

 

Among ürogenital system injuries posterior urethral injuries are very few and generally will be seen as a result of traffic accedent, perforatting and cutting injuries and fail from hight. We evaluated a total of 25 cases with posterior uretral injuries resulting from multiple trauma.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ali Acar, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Posttravmatik Posterior Üretra Rüptürleri, Araştırma makalesi,
, Vol. 16(4)
Geliş Tarihi : 02.10.2000, Kabul Tarihi : 02.10.2000
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme