Prematür Apnesi Nedeniyle Kafein Tedavisi Uygulanan Yenidoğanda Gözlenen Supraventriküler Taşikardi

Murat Konak,Ali Annagür,Fatih Şap,Hüseyin Altunhan,Nuriye Tarakçı,Rahmi Örs

  •  Yıl : 2014
  •  Cilt : 30
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 34-35
Özeti Apne yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde çok sık karşılaşılan bir sorundur. Özellikle prematürelerde birçok ciddi hastalığın bulgusu olabileceği gibi solunum sisteminin immatür kontrolüne bağlı olarak da gözlenebilir. Hastada santral apne düşünüldüğünde santral sinir sistemi stimülanları uygulanır, ancak buna yanıt alınamazsa mekanik ventilatör desteği verilir. Bu makalede santral apne nedeniyle kafein tedavisi verilen ancak tedavi komplikasyonu olarak supraventriküler taşikardi gelişen bir prematür olgusu sunulmuş ve bu stimülan ilaçların dikkatli kullanılması vurgulanmıştır.

 

Apnea is a frequently observed condition in newborn intensive care units. Especially in premature cases, it may be a sign of a serious disease or may be observed due to immature control of respiratory system. When central apnea is thought in the patient, central nervous stimulants are given, however if no response is seen mechanical ventilation support is applied. In this article, a premature case which received caffeine therapy due to central apnea however developed supraventricular tachycardia as treatment complication was reported and careful use of these stimulants was emphasized.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Murat Konak, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Konak M, Annagür A,Şap F,Altunhan H,Tarakçı N,Örs R.Prematür Apnesi Nedeniyle Kafein Tedavisi Uygulanan Yenidoğanda Gözlenen Supraventriküler Taşikardi. Selcuk Med J 2014;30(1): 34-35

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Prematür Apnesi Nedeniyle Kafein Tedavisi Uygulanan Yenidoğanda Gözlenen Supraventriküler Taşikardi, Olgu Sunumu,
, Vol. 30(1)
Geliş Tarihi : 23.10.2012, Kabul Tarihi : 16.02.2013
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme