Preoperatif Tanı Alan İzole Fallop Tüpü Torsiyonu

HAKAN İBRAHİM BOYAR

  • Yıl : 2014
  • Cilt : 30
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 84-85
Over torsiyonu olmadan izole tuba torsiyonu literatürde az sayıda rapor edilmiştir. Özellikle overlerin normal görüldüğü ve adneksiyel torsiyon ile ilişkili akut batın tablosu olduğunda bu hastalıktan şüphelenmek gerekir. Bu olgu sunumunda preoperatif ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi ile tanısı konmuş ve izole tuba torsiyonu hastasını sunulmuş ve tedavideki gecikme durumunda oluşabilecek durumlar tartışılmıştır.
Atıf yapmak için : Boyar Hİ.Preoperatif Tanı Alan İzole Fallop Tüpü Torsiyonu. Selcuk Med J 2014;30(2): 84-85
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Preoperatif Tanı Alan İzole Fallop Tüpü Torsiyonu
, Vol. 30 (2)
Geliş Tarihi : 16.08.2013, Kabul Tarihi : 16.08.2013, Yayın Tarihi : 13.08.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;