Preoperatif Tanı Alan İzole Fallop Tüpü Torsiyonu

Hakan İbrahim Boyar

  •  Yıl : 2014
  •  Cilt : 30
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 84-85
Özeti Over torsiyonu olmadan izole tuba torsiyonu literatürde az sayıda rapor edilmiştir. Özellikle overlerin normal görüldüğü ve adneksiyel torsiyon ile ilişkili akut batın tablosu olduğunda bu hastalıktan şüphelenmek gerekir. Bu olgu sunumunda preoperatif ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi ile tanısı konmuş ve izole tuba torsiyonu hastasını sunulmuş ve tedavideki gecikme durumunda oluşabilecek durumlar tartışılmıştır.

 

Isolated tubal torsion other than combination with ovarian torsion is reported in few articles in the literature. Especially in cases with normal appearing ovaries and having acute abdomen clinic as like usual torsion, this disease should be kept in mind. In this report a case of isolated tubal torsion is presented which is diagnosed preoperatively with ultrasonography and computed tomography and possible results of the delay in the treatment is discussed.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Hakan İbrahim Boyar, İnegöl Özel Medice Hastanesi - Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Boyar Hİ.Preoperatif Tanı Alan İzole Fallop Tüpü Torsiyonu. Selcuk Med J 2014;30(2): 84-85

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Preoperatif Tanı Alan İzole Fallop Tüpü Torsiyonu, Olgu Sunumu,
, Vol. 30(2)
Geliş Tarihi : 16.08.2013, Kabul Tarihi : 19.02.2014
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme