Prespiyopi tedavisinde progressif gözlükler ve kontakt lensler

MEHMET OKKA

  • Yıl : 2000
  • Cilt : 16
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 297-303
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Prespiyopi tedavisinde progressif gözlükler ve kontakt lensler
, Vol. 16 (4)
Geliş Tarihi : 03.10.2000, Kabul Tarihi : 03.10.2000, Yayın Tarihi : 02.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;