Primer Gastrointestinal Lenfomada Radyolojik Görünüm (resimlerle Bir Konu)

Aydın Karabacakoğlu,Kemal Ödev,Serdar Karaköse

  •  Yıl : 2000
  •  Cilt : 16
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 65-70
Özeti

 

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Aydın Karabacakoğlu, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Radyoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Primer Gastrointestinal Lenfomada Radyolojik Görünüm (resimlerle Bir Konu), Araştırma makalesi,
, Vol. 16(1)
Geliş Tarihi : 03.10.2000, Kabul Tarihi : 03.10.2000
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme