Proksimal Humerus Ve A Kromion'da Multıple Lokalizasyonlu Malign Hemanjioendotelıoma

Mustafa Başbozkurt,Ethem Gür,Sabri Ateşalp,M. İ. Safa Kapıcıoğlu,Kaan Erler

  •  Yıl : 1992
  •  Cilt : 8
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 303-307
Özeti Kemiğin malign hernanjioendotelioması oldukça nadir görülür. En sık olarak öncelikle deri ve iç or-ganlarda yerleşir. Kemiklerde bu kadar az sıklık-la rastlanan bir tümör olması nedeniyle, humerusun proksimal parçastrıda ve akromionda multifokal yerleşim göstermiş bu hemanjioendotelloma olgunusu tanı ve tedavisini literatürle karşılaştırarak yayınlıyoruz.

 

Malign hemagioendotheliorna is a rare bone Nı.- mor. it is most fraquently primary in the skin and visceral organs. Since it is so less often seen in the bones, this is the report of ahemangioendothelioma with multıfocally located on the acromion and the proximal port of the humerus. Also we reviewed the liteı-ature and discussed its diagnosis and the treatment.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mustafa Başbozkurt, GATA Ortopedi ve Travmatoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : 2

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Proksimal Humerus Ve A Kromion'da Multıple Lokalizasyonlu Malign Hemanjioendotelıoma, Araştırma makalesi,
, Vol. 8(2)
Geliş Tarihi : 24.10.1992, Kabul Tarihi : 24.10.1992
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme