PROTEIN ENERJI MALNÜTRİSYONLU HASTALARDA LİPİDLİ VE LİPİDSİZ TOTAL PARENTERAL BESLENME (TPB) İLE ALINAN SONUÇLAR

ADNAN KAYNAK, MUSTAFA ŞAHİN, ADİL KARTAL, MEHMET METİN BELVİRANLI, ÖMER KARAHAN, Yüksel Tatkan, Adem Özdemir

  • Yıl : 1989
  • Cilt : 5
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 82-90
Protein-enerji malnutrisyonlu 8 hastada lipidli ve lipidsiz total parenteral nutrisyon solüsyonlartnın etkisi araştırıkiı. Lipidsiz gruptaki bezoara bağlı rekürren barsak obstrük.siyonlu bir hasta dışındakiler kilo aldı. Lipidli grupta karaciğer fonksiyonlarında bazı önemsiz değişiklikler gözlendi. Total parenteral beslenmeden kısa bir süre sonra karaciğer fonksiyonları normale döndü.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
PROTEIN ENERJI MALNÜTRİSYONLU HASTALARDA LİPİDLİ VE LİPİDSİZ TOTAL PARENTERAL BESLENME (TPB) İLE ALINAN SONUÇLAR
, Vol. 5 (3)
Geliş Tarihi : 20.11.1989, Kabul Tarihi : 20.11.1989, Yayın Tarihi : 20.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;