Pseudomonas Menenjiti

Ahmet Saniç,Bülent Baysal,Emine İnci Tuncer,Mehmet Bitirgen,Andaç Argon

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 291-293
Özeti Trafik kazası ve mandibular operasyondan sonra başağrısı, ateş, bulantı, kusma gibi bazı şikayetler ile enfeksiyon Hastalıkları Kliniği'ne müracaat eden yaka, Pseudoınonas tnenenjitidis olarak değerlendirildi. Nadir ve önemli olması nedeniyle yayınladık.

 

The case, is applied to infectious Dseases Clinic with some complainıs as a headache, fever, nausea, vorniiing after traffic accident and mandibular operation, was evaliated r,s a Pseudomonas meningitidis. We published because it is rare and important.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ahmet Saniç, On dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Pseudomonas Menenjiti, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(4)
Geliş Tarihi : 19.11.1989, Kabul Tarihi : 19.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme