Psoriatik Derı Dokusunda Çinko Konsantrasyonunun Değerlendırılmesı

Hüseyin Endoğru

  •  Yıl : 1991
  •  Cilt : 7
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 249-251
Özeti Çalışmamızda; 15 psoriasisli hastanın psoriatik deri dokusunda ve 20 kontrol grubunun sağlıklı deri dokusunda çinko iyonu tayin edildi. Bu iyon kontrol grubunda: Zn=1.04:±0.68 pgig; Hasta grubunda: Zn=2.49±1.02 pglg yaş doku olarak saptandı. Psoriatik deri dokusunda sağlıklı deri dokusunu oranla Zn (p<0.001) önemli derecede yüksek bulundu.

 

In the study, in psorialic cutaneous tissues of 15 pallent ıvith psoriasis and in the healthy tissues of 20 control group zinc ion has been determined. Zinc ion in the control group was 1 .04±0.68 pgıg and Zn.2.49±1.02 1.41g at patients group as wet lissuc. Zinc ionfound to be greater (p<0.001) in psoriat-le iissue us compared with the ratio healthy tissue.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Hüseyin Endoğru, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dematoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Psoriatik Derı Dokusunda Çinko Konsantrasyonunun Değerlendırılmesı, Araştırma makalesi,
, Vol. 7(2)
Geliş Tarihi : 17.11.1991, Kabul Tarihi : 17.11.1991
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme