PSORİATİK DERI DOKUSUNDA ÇİNKO KONSANTRASYONUNUN DEĞERLENDIRILMESI

Hüseyin Endoğru

  • Yıl : 1991
  • Cilt : 7
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 249-251
Çalışmamızda; 15 psoriasisli hastanın psoriatik deri dokusunda ve 20 kontrol grubunun sağlıklı deri dokusunda çinko iyonu tayin edildi. Bu iyon kontrol grubunda: Zn=1.04:±0.68 pgig; Hasta grubunda: Zn=2.49±1.02 pglg yaş doku olarak saptandı. Psoriatik deri dokusunda sağlıklı deri dokusunu oranla Zn (p<0.001) önemli derecede yüksek bulundu.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
PSORİATİK DERI DOKUSUNDA ÇİNKO KONSANTRASYONUNUN DEĞERLENDIRILMESI
, Vol. 7 (2)
Geliş Tarihi : 17.11.1991, Kabul Tarihi : 17.11.1991, Yayın Tarihi : 16.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;