Pulmoner Cryptococcus

Hasan Solak,Ali Ersöz,Yüksel Tatkan,Ümran Çalışkan,Şamil Ecirli,Kemal Ödev,Osman Yılmaz,Cevat Özpınar

  •  Yıl : 1986
  •  Cilt : 2
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 103-107
Özeti Cryptococcus Neoforrnans veya Torula Histolytica adı verilen bir mantar ile meydana gelen bu hastalığa Torulosis'te denmektedir. Vak'aların %80 - 85'i, 20 - 60 yaş arasındadır. Beyaz ırk ve erkeklerde sıktır. Burada, literatürümüzde nadir görülen bir pulmoner cryptococcus vak'amızı takdim ettik.

 

onary Cryptococcosis is a rare entity in Turkey. Diagnosis of the presented rare case made microbiologically from the aspirated bronchia/ lavage and histologically taken from the bronchial biopsy. Excellent result was achieved with Misteklin (Tetracyclin+Mycos-tatin) with uneventful recovery.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Hasan Solak, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Pulmoner Cryptococcus, Araştırma makalesi,
, Vol. 2(1)
Geliş Tarihi : 28.11.1986, Kabul Tarihi : 28.11.1986
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme