Pulmoner Hamartoma

Ali Ersöz,Hasan Solak,Tahir Yüksek,Mehmet Yeniterzi,Osman Yılmaz,Özkan Akkoç

  •  Yıl : 1988
  •  Cilt : 4
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 155-161
Özeti Hamartoma, asemptomatik erkek hastaların rutin göğüs grafilerinde görülür. Hamartomanın epilelial kompenentinin maligniteye dönüşümü oldukça nadirdir. Tanı ve tedavi cerrahi eksizyonla tamamlanır. Bu makalede pulmoner hamartomalı iki hasta takdim edilmiş olup, literatür gözden geçirilmiştir.

 

Hamartoma appears on a routine chest radiograph in an asymptomatic male. Malignant transformation of the epithelial component of hamartoma is extremely rare. Diagnosis and treatment is accomphished by surgical excision. In this paper two patients with pulmonary hamartomas are presented and discussed with relaton ta the literature.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ali Ersöz, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp damar Cerrahisi ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Pulmoner Hamartoma, Araştırma makalesi,
, Vol. 4(1)
Geliş Tarihi : 24.11.1988, Kabul Tarihi : 24.11.1988
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme