Pür Perikardial Yerleşimli Bir Multipl Hidatik Kist

Tahir Yüksek,Hasan Solak,Ali Ersöz,Mehmet Yeniterzi,Tayfun Göktoğan,Hasan Hüseyin Telli

  •  Yıl : 1988
  •  Cilt : 4
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 243-250
Özeti Perikardial hidatik kist çok nadir bir antitedir. Bu çalışmada pür perikardial bir multipl hidatik kist vakası takdim edildi. Bu yaka literatür verileri ile karşı-laştırıldı ve teşhis metodları tartışıldı.

 

The pericardial hydatid cyst is a very rare entity. In this study, a pure pericardial multiple hydatid cyst case is presented. And the diagnostic methods are discussed.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Tahir Yüksek, NEÜ Meram Tıp Kalp ve Damar Cerrahisi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Pür Perikardial Yerleşimli Bir Multipl Hidatik Kist, Araştırma makalesi,
, Vol. 4(1)
Geliş Tarihi : 24.11.1988, Kabul Tarihi : 24.11.1988
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme