PÜR PERİKARDİAL YERLEŞİMLİ BİR MULTİPL HİDATİK KİST

TAHİR YÜKSEK, HASAN SOLAK, Ali Ersöz, MEHMET YENİTERZİ, Tayfun Göktoğan, HASAN HÜSEYİN TELLİ

  • Yıl : 1988
  • Cilt : 4
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 243-250
Perikardial hidatik kist çok nadir bir antitedir. Bu çalışmada pür perikardial bir multipl hidatik kist vakası takdim edildi. Bu yaka literatür verileri ile karşı-laştırıldı ve teşhis metodları tartışıldı.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
PÜR PERİKARDİAL YERLEŞİMLİ BİR MULTİPL HİDATİK KİST
, Vol. 4 (1)
Geliş Tarihi : 24.11.1988, Kabul Tarihi : 24.11.1988, Yayın Tarihi : 24.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;