RAMSAY HUNT SENDROMU

BEDRİ ÖZER, Ziya Cenik, Ersin Bulun

  • Yıl : 1991
  • Cilt : 7
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 399-403
Ramsay Hunt sendromu Varicella zoster virüsünün neden olduğu nadir görülen bir enfeksiyon hastalığıdir. Kliniğirnizde yatırdarak tedavi edilen bir hasta nedeniyle hastalığın klinik ve tedavisi literatür verileri ile birlikte gözden geçirildi.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
RAMSAY HUNT SENDROMU
, Vol. 7 (3)
Geliş Tarihi : 16.11.1991, Kabul Tarihi : 16.11.1991, Yayın Tarihi : 16.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;