Ramsay Hunt Sendromu

Ziya Cenik,Bedri Özer,Ersin Bulun

  •  Yıl : 1991
  •  Cilt : 7
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 399-403
Özeti Ramsay Hunt sendromu Varicella zoster virüsünün neden olduğu nadir görülen bir enfeksiyon hastalığıdir. Kliniğirnizde yatırdarak tedavi edilen bir hasta nedeniyle hastalığın klinik ve tedavisi literatür verileri ile birlikte gözden geçirildi.

 

Ramsay Huni syndrom caused by Varicella zoster viru.s7 is a rare infectious disease. in this article we present a patient who had Ramsay Huni syndrome and revieved with reference values.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ziya Cenik, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Ramsay Hunt Sendromu, Araştırma makalesi,
, Vol. 7(3)
Geliş Tarihi : 16.11.1991, Kabul Tarihi : 16.11.1991
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme