Rehabilite ettiğimiz el yaralanmalarında etiyolojik değerlendirme

HATİCE UĞURLU, SAMİ KÜÇÜKŞEN, TUNÇ CEVAT ÖĞÜN, Erdal Biber

  • Yıl : 1998
  • Cilt : 14
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 113-116
El ve el bileği günlük yaşam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi sırasında çok önemli fonksiyonlara sahiptir ve ya-ralanmaları oldukça sılçtır. El rehabilltasyonunun amacı hastaların rezidüel fonksiyonel kapasitelerini maksimuma çıkarmaktır. Bu çalışmada kliniğimizde rehabilite edilen el yaralanmalarının nedenleri ve özellikleri de-ğerlendirilmiştir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Rehabilite ettiğimiz el yaralanmalarında etiyolojik değerlendirme
, Vol. 14 (3)
Geliş Tarihi : 10.10.1998, Kabul Tarihi : 10.10.1998, Yayın Tarihi : 10.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;