Rehabilite Ettiğimiz El Yaralanmalarında Etiyolojik Değerlendirme

Sami Küçükşen,Hatice Uğurlu,Tunç Cevat Öğün,Erdal Biber

  •  Yıl : 1998
  •  Cilt : 14
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 113-116
Özeti El ve el bileği günlük yaşam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi sırasında çok önemli fonksiyonlara sahiptir ve ya-ralanmaları oldukça sılçtır. El rehabilltasyonunun amacı hastaların rezidüel fonksiyonel kapasitelerini maksimuma çıkarmaktır. Bu çalışmada kliniğimizde rehabilite edilen el yaralanmalarının nedenleri ve özellikleri de-ğerlendirilmiştir.

 

Hand and wrist have very important functions in daily living activities and their injuries are very frequent. The purpose of hand rehabilitation is ta maximize the residual functional capacity of patients with injured. in this study, we have evaluated the causes and characteristics of traumatic hand injuries rehabilitated in acar
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Sami Küçükşen, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Eposta : samı[email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Rehabilite Ettiğimiz El Yaralanmalarında Etiyolojik Değerlendirme, Araştırma makalesi,
, Vol. 14(3)
Geliş Tarihi : 10.10.1998, Kabul Tarihi : 10.10.1998
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme