Rekürran Aftöz Stomatitde Serum Demiri Ve Total Demır Bağlama Kapasıte Düzeylerı

Ayfer Özkardeş,Şükrü Balevi,Hüseyin Endoğru

  •  Yıl : 1993
  •  Cilt : 9
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 523-526
ÖzetiRekürran aftöz stomatid oral kavitenin en stk rastlantlan ülseratif hastalığtdır. Her hasta muhtemel nedenler yönünden araşnrtImaltdır. Demir eksikliği ve total demir bağlarna kapisetisindeki artış predispozan faktörler olabilir.

 

Recurrent aphthous stomatitis is the most comnon ukerative disease of the oral cavity. Eachpatients should be evaluatedfor possible causes of recurrent aphthous stomatitis. Deficiency ofiron, increased iron-binding capacity may be predisposing factors.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ayfer Özkardeş, Ankara Onkoloji Hastanesi Dermatoloji Anabilim Dalı
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Rekürran Aftöz Stomatitde Serum Demiri Ve Total Demır Bağlama Kapasıte Düzeylerı, Araştırma makalesi,
, Vol.9(4)
Geliş Tarihi : 22.10.1993, Kabul Tarihi : 22.10.1993
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616 ;
E-ISSN:2149-8059 ;
İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco