Renal Onkositoma (bir Vaka Bildirimi)

Ali Acar,Recai Gürbüz,Salim Güngör,Ercüment Y. Acarer,Şükrü Çelik,Kadir Ceylan

  •  Yıl : 1991
  •  Cilt : 7
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 517-521
ÖzetiRenal onkositomalar nadir görülmektedir. Renal hücreli karsinoma olarak opere edilen vakaların yak-laşık %4 ünü onkositomalar teşkil etmektedir. Makroskopik görünümleriyle enkapsüle tümörler olup, koyu kahverengi veya maun rengiyle karakte-rizedir. Bir cm den, büyük kiilelere varabilen degişik boyutlar sergiler. Onkositi k görünümlü proksimal tubuler adenoma olarak tanımlanan onkositomalarda-ki onkositler granüler eosinofilik sitoplazmalı, nis-beten büyük epitelyal hücrelerdir, benign veya ma-lign histolojik görünüm sergi leyebilir. 27 yaşında bir erkek hastada belirlenmiş ve nadir görülmesi nedeniyle takdim edilmiştir.

 

Renal oncocytoma are seen rarely. Oncocytomas make about %4 of the cases which are operated with the diagnose of renal cell carcinoma. They are encapsulated tumors with their micro-scopic apperance and can be characterized with their dark brown and mahogony colors..They have diffe-rent sizes which can vary more than 1 cm. The on-cocytes in oncocytomas which are described as proxi-mal tubular adenoma with the apperance of oncocytic are the epithelial cells with granular eosinophilic cy-toplasm and they can create a benign or malign his-tological appearance. We diagnosed it in a patient who was 27 years old and reported because it is seen rarely.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ali Acar, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Renal Onkositoma (bir Vaka Bildirimi), Araştırma makalesi,
, Vol.7(4)
Geliş Tarihi : 14.11.1991, Kabul Tarihi : 14.11.1991
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616 ;
E-ISSN:2149-8059 ;
İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco