Renal Pelvisin Skıjamöz Hücreli Karsinoması

Lema Tavlı,İbrahim Ünal Sert,Şakir Tavlı,Alaaddin Vural,Özden Vural

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 141-144
Özeti Bu yazıda, taştı piyonefrozisle birlikte görülen, renal pelvisten kaynaklanmış bir skuamöz hücreli karsinoma vakası literatür bilgileri ile birlikte, bulgular tartışılarak sunuldu.

 

in this article, a case of renal pelvic squamous cell carcinorn.q is presented and relevant literatüre was discussed.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Lema Tavlı, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Patoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Renal Pelvisin Skıjamöz Hücreli Karsinoması, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(4)
Geliş Tarihi : 20.11.1989, Kabul Tarihi : 20.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme