Renal Tutulum Gosteren Beret Olgusu

Şükrü Balevi,Hüseyin Endoğru,İnci Mevlitoğlu

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 81-82
Özeti Oral, Viz, dell, genital tuitulum ilk belirti olabilir. Hastultgin markeri yoktur. Renal tutulum enderdir. Fokal nekrotizan glomentIonefritis epitel hiicreli proliferatif glornerulnefritis nieydato gelebilir.

 

Involvement of the eye, skin, genitalia, oral may be the initial pre sentation. There is no marker for the disease. Renal involvement is rare. Focal hecrotizing glomerulonephritis and diffuse proliferative glo-merulonephritis with epithelial cell crescent formation can occur
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Şükrü Balevi, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Dermatoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Renal Tutulum Gosteren Beret Olgusu, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(1)
Geliş Tarihi : 17.10.1994, Kabul Tarihi : 17.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme