Reprogramming Regulatory T cells to Promote Tolerance in Allergic Diseases

AMİR MASSOUD, TALAL CHATİLA

  • Yıl : 2019
  • Cilt : 35
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 69-76
Atıf yapmak için : Massoud A, Chatila T. Reprogramming Regulatory T Cells to Promote Tolerance in Allergic Diseases. Selcuk Med J 2019;35(1): 69-76
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Reprogramming Regulatory T cells to Promote Tolerance in Allergic Diseases
, Vol. 35 (1)
Geliş Tarihi : 15.10.2018, Kabul Tarihi : 15.10.2018, Yayın Tarihi : 04.03.2019
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;