Risk Faktörü Olmadan Oluşan Bilateral Spontan Aşil Tendon Rüptürü

BURKAY KUTLUHAN KAÇIRA, İSMAİL HAKKI KORUCU, MUSTAFA ÖZER, RECEP GANİ GÖNCÜ, FAİK TÜRKMEN

  • Yıl : 2019
  • Cilt : 35
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 203-206

 Aşiltendon rüptürleri yaygın kas-iskelet sistemi yaralanmalarıdır. Genellikle tek taraflı olarak aktif orta yaş bireylerde meydana gelir. Herhangi bir yatkınlık oluşturan risk faktörü olmadan oluşan spontan rüptürler nadirdir ve bunun da bilateral olması oldukça nadirdir. Biz, herhangi bir risk faktörü olmayan spontan bilateralaşiltendonrüptürü olan 32 yaşındaki erkek olguyu sunuyoruz. Rüptür halter kaldırma sonrası ağırlığa bağlı olarak bilateralgastroknemiuskompleksinde meydana gelen aşırı stres ve uzamaya bağlı olarak meydana gelmişti. Klinik tanı konduktan sonra ultrasonografi ile bilateralrüptür gösterildi. Hastaya bilateral cerrahi tamir uygulandı. Rehabilitasyon 6 hafta sonra başlandı. Ameliyattan 8 hafta sonra kısmi, 12 hafta sonra tam yük vererek mobilize olan hasta yaralanma öncesi iş ve sosyal yaşantısına sorunsuz döndü. Bilateralaşiltendonrüptürleri çok nadirdir fakat yüksek farkındalık karşı taraf rüptürlerinin gözden kaçmasını önleyebilecektir.

\n

Atıf yapmak için : Türkmen F, Özer M, Kaçıra BK, Korucu İH, Göncü G. Risk Faktörü Olmadan Oluşan Bilateral Spontan Aşiltendon Rüptürü. Selcuk Med J 2019;35(3): 203-206.
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Risk Faktörü Olmadan Oluşan Bilateral Spontan Aşil Tendon Rüptürü
, Vol. 35 (3)
Geliş Tarihi : 25.01.2016, Kabul Tarihi : 25.01.2016, Yayın Tarihi : 05.09.2019
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;