Rotavirus Enfeksiyonu Sonrası Sekonder Bakteriyemi

ALİ FETTAH, SONER SERTAN KARA, ÖZDE NİSA TÜRKKAN, TUĞBA GÜLER

  • Yıl : 2018
  • Cilt : 34
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 31-33
İshal çocuklarda önemli mortalite ve morbidite nedeni olmaya devam etmektedir. Rotavirüs enfeksiyonları bebeklerde ve küçük çocuklarda görülen şiddetli gastroenteritlerin en başta gelen nedenlerindendir. Rotavirüse bağlı nadiren sekonder bakteriyemi olguları bildirilmiştir. Sekiz aylık erkek hasta rotavirüs gastroenteriti ve orta derecede dehidratasyon tanılarıyla serviste izleme alınmıştır. İntravenöz hidrasyon ve oral probiyotik saşe ile şikayetleri gerileyen hastanın yatışının 3. gününde ateşleri tekrar yükselmiş, genel durumu kötüleşmiş ve sepsis tanısı konulmuştur. Yoğun Bakım Ünitesinde izleme alınan ve ampirik olarak seftriakson, amikasin ve vankomisin başlanan hastanın kan kültüründe seftriakson ve amikasine duyarlı Klebsiella oxytoca üremesi olmuştur. Vankomisin kesilmiş, diğer tedavileri toplam 14 gün verilmiştir. Kliniği tamamen düzelen hasta taburcu edilmiştir. Rotavirüse sekonder bakteriyel sepsis önemli bir klinik durumdur. Kırksekiz saatten uzun süren veya düşüp tekrar yükselen ateş uyarıcı olmalıdır. Rotavirüs aşılamasının önemi, hastalığın komplikasyonlarında azalma sağlayabileceğinden dolayı vurgulanmalıdır.
Atıf yapmak için : Güler T, Kara SS, Fettah A, Türkkan ÖN. Rotavirüs Enfeksiyonu Sonrası Sekonder Bakteriyemi. Selcuk Med J 2018;34(1): 31-33.
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Rotavirus Enfeksiyonu Sonrası Sekonder Bakteriyemi
, Vol. 34 (1)
Geliş Tarihi : 30.12.2015, Kabul Tarihi : 30.12.2015, Yayın Tarihi : 13.08.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;