Safra Kesesi Agenezisi; Nadir Bir Konjenital Hastalık

MURAT ÇAKIR, AHMET TEKİN, ADİL KARTAL, TEVFİK KÜÇÜKKARTALLAR

  • Yıl : 2014
  • Cilt : 30
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 126-127
Safra kesesi agenezisi toplumda 10000’de 1-2 arasında görülen nadir konjenital anomalidir. Olgular üst karın ağrısı gibi biliyer tip bulgularla karşımıza çıkabilirler. Ultrason biliyer semptomlar için ilk tercih edilecek görüntüleme yöntemidir. Ancak ultrasonografi ile safra kesesi agenezisini sıklıkla yanlış yorumlanır. Laparoskopik cerrahi esnasında teşhis edilen safra kesesi agenezisi ve safra yolları amomalisini olan olguyu sunduk. Sonuç olarak birçok hastanın tanısı laparoskopi sonrası açık cerrahi kolesistektomi esnasında safra kesesinin olmaması ile teşhis edilir. Laparoskopi esnasında safra kesesi agenezisinden şüphelenildiğinde açık cerrahi prosedüre geçmek gereksizdir. Aksi halde biliyer kanal yaralanması ile birlikte artmış mortalite ve morbititeye neden olunabilir.
Atıf yapmak için : Çakır M,Küçükkartallar T,Tekin A,Kartal A.Safra Kesesi Agenezisi; Nadir Bir Konjenital Hastalık. Selcuk Med J 2014;30(3): 126-127
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Safra Kesesi Agenezisi; Nadir Bir Konjenital Hastalık
, Vol. 30 (3)
Geliş Tarihi : 06.12.2012, Kabul Tarihi : 06.12.2012, Yayın Tarihi : 13.08.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;