Sağ Kolda Sporotrikoid Olarak Yerleşmiş Primer Deri Tüberkülozu

SELAMİ AYKUT TEMİZ, MUNİSE DAYE, İBRAHİM ERAYMAN, PEMBE OLTULU

  • Yıl : 2019
  • Cilt : 35
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 278-281
\n    Deri tüberkülozu (tbc) derinin kronik seyirli granülomatöz enfeksiyonudur. Etkenin deriye giriş yoluna, konakçının immün yanıtına, basilin sayı ve virulansına göre değişik klinik formlarda ortaya çıkabilir. Mycobacterium tuberculosis, mycobacterium bovis ve nadiren Bacille Calmette-Guerin (BCG) hastalıkta etken olarak görülmektedir. Kutanöz tbc tüm tüberküloz vakalarının %2‘sinden daha azında görülmektedir. Kutanöz tbc olgularının çoğunluğu endojen (lupus vulgaris, skrofuloderma, metastatik tüberküloz absesi, akut miliyar tüberküloz, orifisyal tüberküloz) bir odaktan, az bir kısmı ise eksojen tbc primer kompleks (tüberküloz şankırı), tüberkülozis kutis verrükoza yani basilin dışarıdan geldiği geldiği formlardır. 
\n
\n  
\n
\n    Primer inokulasyon tüberkülozu (Tbc şankırı) daha önce basil ile teması olmamış kişilerin derisine basillerin ekzojen yolla girmeleriyle ortaya çıkar. Burada kutanöz tüberkülozun oldukça nadir bir varyantı olan primer inokulasyon tüberkülozlu bir olgu sunuldu.
\n
\n  
\n
Atıf yapmak için : Daye M, Temiz SA, Erayman İ, Oltulu P. Sağ Kolda Sporotrikoid Olarak Yerleşmiş Primer Deri Tüberkülozu. Selcuk Med J 2019;35(4): 278-281
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Sağ Kolda Sporotrikoid Olarak Yerleşmiş Primer Deri Tüberkülozu
, Vol. 35 (4)
Geliş Tarihi : 05.05.2018, Kabul Tarihi : 05.05.2018, Yayın Tarihi : 03.12.2019
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;