Sağ Ventrıkül İnfarktüsu Düşünülen İnferior Miyokard Infarktusu Vakalarında Sağ Atrıum Arka Duvar Hareketlerının Tanı Değerı

Hasan Hüseyin Telli,Şamil Ecirli,Mehdi Yeksan,A. Nuri Sezer,Fikret Güldoğan,Tahir Yüksek,Hasan Solak

  •  Yıl : 1988
  •  Cilt : 4
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 79-90
Özeti Bu çalışmada 1985-1986 yılları arasında, kliniğimiz koroner bakım linitesine yatırılıp tedavi edilen, inferior miyokard infaktüsü ve aynı zamanda sağ ventrukül infarktüsü bulunan 10 erkek hastada, M-mode ekokardiografi ile sağ atrium arka duvar hareketlerinin sağ ventrikül infarktüstinü tanımada değeri araştırıldı.

 

In this study, it was investigated the value of M-mode echocardiography of the right atrium posterior wall motions in diagnosing right ventricülar involvement in patiencs with acute inferior myocardial infarction. As a result, it was shown that there are no important right atrial posterior wall motions in diagnosing right ventricular involvement while together with these motions and veine pressures have diagnostic values.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Hasan Hüseyin Telli, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kardiyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Sağ Ventrıkül İnfarktüsu Düşünülen İnferior Miyokard Infarktusu Vakalarında Sağ Atrıum Arka Duvar Hareketlerının Tanı Değerı, Araştırma makalesi,
, Vol. 4(1)
Geliş Tarihi : 24.11.1988, Kabul Tarihi : 24.11.1988
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme