SAGLIK MESLEGINDE SARLATANLIK

Orhan Demireli

  • Yıl : 1994
  • Cilt : 10
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 287-288
Her meslekte ,tarlatan varthr. Saki& mes-legmdeki fartalaniar hastaya ve yaktnlartna birkac yanden zarar verirler. DiAnyarun hertarafinda yay-gin olan saglik farlatanlart ile en iyi nuicadele, hal-kin saglik konusunda egitilmesidir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
SAGLIK MESLEGINDE SARLATANLIK
, Vol. 10 (2)
Geliş Tarihi : 17.10.1994, Kabul Tarihi : 17.10.1994, Yayın Tarihi : 17.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;