Saglık Meslegınde Sarlatanlık

Orhan Demireli

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 287-288
Özeti Her meslekte ,tarlatan varthr. Saki& mes-legmdeki fartalaniar hastaya ve yaktnlartna birkac yanden zarar verirler. DiAnyarun hertarafinda yay-gin olan saglik farlatanlart ile en iyi nuicadele, hal-kin saglik konusunda egitilmesidir.

 

The person who deceives the folk by showing himself as a scuucessfid and well-informed person is called charlatan. `There are some charlatans in every country and job. But when the subject is health, this is more dan-gerous. Education people is the most certain way of struggling with charlatanism.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Orhan Demireli, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Saglık Meslegınde Sarlatanlık, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(2)
Geliş Tarihi : 17.10.1994, Kabul Tarihi : 17.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme