Salmonella Typhımurıumun Neden Oldugu Uc Gıda Zehırlenmesı Olgusu

Mehmet Bitirgen,Emel Türk Arıbaş,Ekrem Çopur

  •  Yıl : 1995
  •  Cilt : 11
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 81-83
Özeti Bu vazeda. sallonella typhineuriumun neden al-clugn geda zeleirlenmesi olgusu sunulmu§tur.

 

In this article, three cases of food poisoning ca-used by salmonella typhimurium has been reported.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mehmet Bitirgen, MERAM TIP FAKÜLTESİ TIP İNTANİYE
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Salmonella Typhımurıumun Neden Oldugu Uc Gıda Zehırlenmesı Olgusu, Araştırma makalesi,
, Vol. 11(1)
Geliş Tarihi : 15.10.1995, Kabul Tarihi : 15.10.1995
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme