Salmonellozis'li Hastalarda Lam Ve Tüp Aglütinasyon (wıdal) Testlerının Karşılaştırılması

Bülent Baysal,Mahmut Baykan,Halil Özerol,Emine İnci Tuncer

  •  Yıl : 1991
  •  Cilt : 7
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 491-495
Özeti Bu Çalışmamızın amacı, Salmonella (typhi ve para-typhi) infeksiyonlarının serolojik hızlı teşhisinde lam aglütinasyon ve tüp-dilüsyon aglütinasyon testlerinin karşılaştırmalı incelenmesi idi. Lam aglüt-nasyon testi ve tüpdilüsyon aglütinasyon testi sonuçlarının istatistiki karşılaştırması anlamsızdı. Bu yüzden Salmonella (typhi ve paratyphi) infek-siyonlarının hızlı serolojik tanısında Widal testi ye-rine basit bir lam aglütinasyon teslinin yararlı olacağı kanısına varılmıştır.

 

The purpose of our study was to compare the use of slide agglutination and tube-dilution agglutination test (Widal test) in the diagnosis of Salmonella (typhi and paratyphi) infectıons. It was found that both techrii4lıes gaye similar diagnostic resu. lts and dillerdnces between them were statistically insignificant. We, therefore, concluded from our studies that a sim-ple slide agglutination test might be suitable for testing a large nunıber of blood specimens instead of Widal testing for infection with Salmonella (typhi and paratyphi).
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Bülent Baysal, Selçuk Ün Meram Tıp Tıbbi Mikrobiyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Salmonellozis'li Hastalarda Lam Ve Tüp Aglütinasyon (wıdal) Testlerının Karşılaştırılması, Araştırma makalesi,
, Vol. 7(4)
Geliş Tarihi : 14.11.1991, Kabul Tarihi : 14.11.1991
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme