Santral Diabet İnsipitli (adh Eksikliği) Olan Vakalarda Chlorpropamide (diabinese), Carbamazepine (tegretol) Ve Clofıbrate (atromids)ın Antidiüretik Etkilerinin Karşılaştırılması

Mehmet Yılmaz,Nihat Bilginturan,İbrahim Erkul

  •  Yıl : 1984
  •  Cilt : 1
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 105-122
Özeti Santral diabet insipit (ADH eksikliği) tanısı alan 12 vakada chlorpropamide (diabinese), clofibrate (atromid-S) ve carbamazepine (tegretol)'ün antidiüretik etkileri mukayese edildi. Bu amaçla tedaviden önce ve her bir ilaçla 10 günlük tedaviden sonra plazma ve idrar osmolaliteleri ile 24 saatlik idrar volümleri tayin edildi.

 

The antidiuretic effects of chlorpropamide (diabine), clofibrate (atromide-S) and carbamazepine (tegretol) were compared in 12 cases diagnosed with central diabetes insipidis (ADH deficiency). For this purpose, plasma and urine osmolalities and 24-hour urine volumes were determined before treatment and after 10 days of treatment with each drug.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mehmet Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Santral Diabet İnsipitli (adh Eksikliği) Olan Vakalarda Chlorpropamide (diabinese), Carbamazepine (tegretol) Ve Clofıbrate (atromids)ın Antidiüretik Etkilerinin Karşılaştırılması, Araştırma makalesi,
, Vol. 1(1)
Geliş Tarihi : 03.12.1984, Kabul Tarihi : 03.12.1984
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme