Santral sinir sistemi tutulumu sonrası geç tanı alan ileri yaş sistemik lupus eritematozus

GÖKHAN AYDOĞAN, FATMA ŞİMŞEK, NURAY BİLGE

  • Yıl : 2020
  • Cilt : 36
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 263-267

Sistemik lupus eritematozus, otoimmün karakterli, bir çok sistemi tutan inflamatuar bir hastalıktır. Hastalık bazen sinsi bir şekilde seyrederek yıllarca ateş, halsizlik, yorgunluk semptomları ile seyredebilir. Merkezi sinir sistemi tutulumu yaygındır. Klinik değişken olup çok hafif olabileceği gibi çok ağırda olabilir. Hastaların çoğunda başlangıç yaşı 16-55 yaş arasında olup, ileri yaşta tanı alan vakalarda bulunmaktadır. Burada 80 yaşında iken baş dönmesi ve sağ taraf kuvvetsizliği gelişen, 85 yaşında lupus tanısı alan ileri yaş hasta sunulmuştur. Hastanın hem çok ileri yaş olması hemde lezyonların demiyelinizan plaklara benzer özellikte olması nedeniyle sunmaya değer bulduk. İleri yaş olgularda santral sinir sistemi tutulumunda ayırıcı tanıda lupus unutulmamalıdır.

Atıf yapmak için : Şimşek F, Bilge N, Aydoğan G. Santral Sinsir Sistemi Tutulumu Sonrası Geç Tanı Alan İleri Yaş Sistemik Lupus Eritematosus: Olgu Sunumu. Selcuk Med J 2020;36(3): 263-267
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Santral sinir sistemi tutulumu sonrası geç tanı alan ileri yaş sistemik lupus eritematozus
, Vol. 36 (3)
Geliş Tarihi : 08.05.2019, Kabul Tarihi : 08.05.2019, Yayın Tarihi : 02.09.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;